TAKIM

FOXİ KETHEVOAMA

90

FOXİ KETHEVOAMA

FOXİ KETHEVOAMA
90

FOXİ KETHEVOAMA

Boy
Kilo
Uyruğu
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ
Doğum Tarihi
30.05.1986
Doğum Yeri
BANGUİ
Pozisyon
ORTA SAHA
Kontrat Tarihi