HABERLER

OLAĞAN GENEL KURUL HAKKINDA

 

31.05.2024 veya  07.06.2024

BALIKESİRSPOR KULÜBÜ OLAĞAN KONGRESİ

GÜNDEM LİSTESİ

 

08.05.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda 31.05.2024 tarihi Cuma günü Karesi Avm Toplantı salonunda saat 19:00’da Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, yeter sayı toplanmaması halinde 07.06.2024 tarihi Cuma günü Karesi AVM Toplantı salonunda saat 19:00’da Olağan Genel Kurul yapılmasına karar verilmiş olup gündem maddeleri aşağıdaki şekilde belirtilerek toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

1. Açılış ve toplantı çoğunluğunun tespiti,

 

2. Genel Kurul Başkanlık Divan teşkili ve Genel Kurul Başkanlık Divanı’na toplantı tutanaklarını imza yetkisinin verilmesi,

 

3. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vatan uğruna hayatlarını kaybetmiş kahraman şehitlerimiz ve aramızdan ayrılmış Türk sporuna, Balıkesirspor’a hizmet vermiş ebediyete intikal edenlerin kutsal anıları için saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması,

 

4. Gündem için yazılı önergelerin (5 dk süre içerisinde) alınması,

 

5. Gündemin ve önergelerin okunması,

 

6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

 

7. Yönetim Kurulu Bilanço, Kesin Hesap, Gelir-Gider Cetvelinin okunması,

 

8. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,

 

9. Yönetim Kurulunun İdari ve Mali Yönden ayrı ayrı ibra edilmesi,

 

10. Denetleme Kurulunun ibra edilmesi,

 

11. Tahmini Bütçe görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

12. Seçilecek Yönetim Kuruluna Balıkesirspor için gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, bağış ve vasiyet yolu ile Balıkesirspora intikal edenlerin Balıkesirspor üzerine intikal ve tescil işlemlerinin yapılması, mülkiyetten başka ayni hakların tesis edilmesi veya mevcut taşınmaz malların satılması veya kendisine ait taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet dışında aynı hakların başkaları lehine tescil edilmesi, başka özel ve tüzel kişlere tahsis edilmesi veya kiralanması hususlarında yetki verilmesi,

 

13. Seçilecek Yönetim Kuruluna dernek tüzüğünde bildirilen maddelerde belirtilen amaçlara uygun faaliyetleri gerçekleştirmek ve bu faaliyetleri yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Balıkesirspor’u ödeme güçlüğüne düşürmeyecek şekilde borçlandırılması konusunda yetki verilmesini görüşülmesi ve onaylanması,

 

 BALIKESİRSPOR KULÜBÜ  BAŞKANLIĞI                                                                           

08 Mayıs  2024

TEL:0.266.239 12 35  Fax:0.266.239 12 45

 

 

14. Yönetim Kurulu üyelerine iktisadi işletme ve ticari faaliyet konusuna giren işleri bizzat başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395-396 Maddeleri gereğince izin verilmesinin onaylanması,

 

 

15. Balıkesirspor’un ödül, yardım ve ceza talimatları ile diğer, ihtiyaç duyulan talimatların hazırlanması ve ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin onaylanması,

 

16. Verilen önergelerin görüşülerek oylamaya sunulması,

 

17. Dilek ve temenniler,

 

18. Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve diğer kurulların aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi,

 

19. Başkan adaylarının konuşmaları,

 

20. Yönetim Kurulu’na 1 Başkan ve 10 asil, Yönetim Kurulu’na 10 yedek;  Denetim Kurulu’na 3 asil, 3 yedek;  Disiplin Kurulu’na 3 asil, 3 yedek;  Divan Kurulu’na 5 asil, 5 yedek; Seçme ve Sicil Kurulu'na 3 asil, 3 yedek;  T.F.F. delegeliklerine 2 asıl, 2 yedek ve Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu delegeliklerine 10 asil, 10 yedek üyenin seçilmesi,

 

21. Kapanış.

 

Nedim ÖMER   

Balıkesirspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı

 

ADRES :Gümüşçeşme Mah. Eski Kepsut Yolu Ali Hikmet Paşa Kompleksi Yanı Altıeylül / BALIKESİR

                Tel : 0.266.239 12 35 Faks: 0.266. 239 12 45

                www.balikesirspor.org.tr